Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Lærlinge​

Der er altid mange unge mennesker under uddannelse hos os, og det forventes, at alle medvirker og bidrager til uddannelsen af lærlinge. Dette gælder både fagligt og opdragelsesmæssigt – det vil sige den måde, man opfører sig på ude hos kunden og på byggepladsen. Det er så utrolig vigtig at få gode vaner ind under huden ved at spejle sig i forbilleder og gode eksempler, og vi ved, at både vi selv og samarbejdspartnere sætter stor pris på en professionel byggepladskultur.

Vi har konstant ca. 8 - 10 lærlinge under uddannelse ad gangen. Holdningen er helt klar, at hvis tilgangen til faget skal sikres, gøres det kun ved, at vi alle deltager. I øvrigt er vores faglige stolthed så stor, at vi gerne bibringer de unge mennesker den samme faglige stolthed. Vi er stolte af, at være aftagere af så mange unge – der vælger og har lysten til en håndværksmæssig uddannelse. Derudover har vi har et tæt samarbejde med både Svendborg og Odense Erhvervsskole ifbm. opstart af nye lærlinge og sparring i løbet af læretiden.

Det tilstræbes, at lærlingen efter læretiden kommer i ansættelse i et andet firma, i hvert fald i en periode for at erfare, hvordan hverdagen og arbejdsdagen- og procedurer foregår andre steder. Enkelte lærlinge vil blive tilbudt fortsat ansættelse som svend.​

Under læretiden hos CARSTEN KNUDSEN A/S varetages de unges interesser af Troels Brunholm, som dermed fungerer som en slags mentor. Der afholdes lærlingemøder to gange om året, hvor der udveksles erfaringer på tværs af de forskellige byggepladser. Derudover arrangerer vores lærlinge selv forskellige sociale arrangementer i løbet af året i deres ”lærlinge-klub”, for netop af styrke det sociale sammenhold i gruppen.

Søger du praktikplads eller elevplads

Vi er med til at uddanne unge mennesker gennem praktikophold og elevpladser, men mange af disse pladser bliver ofte besat inden de når ud med opslag. Så også her vil vi opfordre til, at du sender din ansøgning.

Elev- og praktikpladser søges hos Troels Brunholm på tb@carsten-knudsen.dk eller på kontorets hovedmail mail@carsten-knudsen.dk

"Carsten Knudsen A/S er et godt firma et være Lærling i – da man får lov til at tage medansvar for de opgaver man står overfor”

”Da firmaet har et bredt udvalg af svende med forskellige kompetencer og mange års erfaring, får man mulighed for at se og lære mange forskellige løsningsmuligheder”

”Her i firmaet kommer man – rundt i alle hjørner – dvs. vi prøver alt lige fra mindre serviceopgaver til større entreprisesager”

”Derudover har vi et supergodt lærlingeteam, hvor vi flere gange om året laver forskellige arrangementer sammen, som honoreres af firmaet – herunder har vi en mentor i firmaet, som hjælper os og som altid er til at snakke med hvis der opstår et problem"  

Mads Hansen – Lærling