Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Miljø, Kvalitet og Sikkerhed​

​Miljø

Vi vægter et godt arbejdsmiljø meget højt, fordi det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har det godt - både fagligt og socialt. Derfor betyder det meget for os at investere i medarbejderarrangementer og sociale sammenkomster samtidig med, at der skal være tid i hverdagen til at være en god kollega. Derudover fokuserer vi på, at der altid skal være adgang til ordentlige hjælpemidler, således vores medarbejdere har de bedste forudsætninger for at løse de opgaver, der lægger foran dem, ligesom vi via løbende opdateringer sørger for at forebygge potentielle risikosituationer, der kan føre til arbejdsskader.

Vores miljø- og sikkerhedspolitik indebærer, at medarbejderne udelukkende anvender godkendte materialer, stoffer, værktøj samt øvrigt udstyr. Vi involverer os også i høj grad i vores medarbejders sundhed, hvorfor alle medarbejdere tilbydes at være med i en privat sundhedsordning gennem firmaet.

Vi sørger for, at vores medarbejdere holdes ajour på nye produkter og procedurer ved at afholde kurser – gerne internt i huset, hvor firmaer inviteres ind til oplæg og fremvisning, og hvor vi så typisk slutter af med noget socialt i form af eksempelvis fælles kaffe og spisning. Vi prioriterer disse komsammener, så vi også får tid og lejlighed til at hygge os trods den travle, spændende hverdag.

Vi værdsætter det sociale sammenhold, og afholder årligt ca. 2 - 3 arrangementer for vore medarbejdere, ligesom vi inviterer kærester og ægtefæller med. Vi er af den overbevisning, at det sociale sammenhold skaber gode rammer og en gladere hverdag for alle.​

Kvalitet

Firmaets kvalitetssikringspolitik har til formål at sikre, at projekters udførelse og kvalitetskontrol sker i henhold til de af bygherren fastsatte krav om kvalitetssikring. Firmaet har et veldokumenteret kvalitetssikringssystem.​

Sikkerhedsorganisation

bst nordvestfyn

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet hos CARSTEN KNUDSEN A/S forestås af et nedsat udvalg bestående af virksomhedens ledelse, byggeleder, virksomhedsrepræsentanten og den valgte sikkerhedsrepræsentant. Vi rådfører os hos og samarbejder med BST Nordvestfyn.​